Jak osobní obrazy vznikají

Osobní obrazy vznikají na základě zadání tématu, barev, tvaru a účelu svého budoucího majitele.

Osobní obraz na objednávku je možné pořídit sám pro sebe, na základě svého života a osobního pocitu a nebo jako dar pro někoho blízkého.

Při tvoření osobních obrazů se vždy jeho budoucího majitele vyptám na celé jméno, datum narození a nějaký osobní příběh, nebo motivaci, která Vás vede k objednání obrazu. Společně pak vymyslíme obrazu jméno.

Vyptám se Vás také na vaše (nebo někoho blízkého) oblíbené barvy a základní povahové charakteristiky a většinou už v průběhu povídání (ústně, nebo i po mailu) se mi v hlavě rodí barvy a tvary Vašeho osobního obrazu.