Chakra Series

"INTELIGENTNÍ DESIGN", je vědeckou společností uznávaný "terminus technicus" pro vyjádření skutečnosti, že fungování všech částí našeho vesmíru obsahuje tak nesmírné monžství vynaložené logiky a inteligence, že to samo o sobě vylučuje možnost náhodnosti. Zkuste se zamyslet nad tím, jak obrovská míra přesnosti, logiky, znalosti a nepředstavitelné inteligence, musí být obsažená v procesu zajištění každého, jediného východu a západu slunce na naší zemi.

Dovedeme si představit, že bychom sami, vlastními silami dokázali přesvědčit naší planetu, aby po miliony let obíhala - ani ne dost blízko a ani ne dost daleko od slunce tak, aby zde vznikly milony let trvající, dokonalé podmínky pro život? Jak bychom sami vyrobili druhou tak dokonale fungující planetu a umístili jí tak přesně do oběžné dráhy? Jak bychom vlastní pomocí, bez možnosti použít genetiku ze stávajících životních forem, vyrobili jedinou, fungující lidskou buňku?

A co naše životní procesy? Ta obrovská inteligence obsažená ve funkci jednotlivých orgánů, hormonální a lymfatické systémy - uměli bychom bez patologické praxe, získané naším tisíciletým zkoumáním lidských (živých i mrtvých těl), jenom načrtnout něco tak dokonale funkčního, jako je lidské tělo? Co střídání dne a noci, ročních období, fungování eko systémů, co třeba vyrobení jediné živé jehličky na vánoční borovici? Dovedete si představit, že bychom z vesmírné nicoty, my lidské bytosti v roce 2012 po Kristu, vytvořili byť jen jednu malou borovicovou jehličku, se vší její fungčností?

Představte si prakticou funkčnost fotosyntézy, která z vody, vzduchu, světla a hlíny vytvoří tak (opět musím zopakovat ta slova) - dokonalý a funkční biologický materiál, jakým je jedna borovicová jehlička. Uměli bychom to sami vymyslet, navrhnout, sestrojit a zajistit tomu trvalou reprodukční schopnost, osadit tím tak rozsáhlé plochy a zajistit, aby se tato forma sama udržovala a vyvíjela po miliony let?

A tak bych mohla pokračovat do nekonečna. Pokud se skutečně začnete do hloubky zabývat tím nepředstavitelným spektrem geniálních řešení, které musí obsahovat živoucí entita o rozměrech našeho vesmíru - pochopíte výraz "Inteligentní design".

Tento rozsáhlý a složitý mechanismus nemohl být stvořen bez účasti vědomé inteligence a záměru. Už sama podstata náhody - statisticky ojedinělého, vybočení z trvalého standardu - naprosto vylučuje možnost, že by právě jejím působením mohlo vzniknout něco takového, jako je nás vesmír a jeho životní formy.

A jaký tedy je záměr a inteligence, která toto všechno zajistila a neustále to udržuje v chodu? Můžeme se domnívat, můžeme mít každý svojí představu a názor, ale jedna věc bude všem názorům a představám společná. Existuje sám o sobě jediný cíl a význam, tohoto "Inteligentního designu" a to je ŽIVOT. Veškeré ty prvky toho nepředstavitelného výtvoru slouží k životu, vývoji a pohybu.

A zde se tedy dostávám k významu své obrazové, čakrové série. Čakry jsou stejně dokonalým nástrojem, sloužícím životu - našemu, lidskému životu. A já jsem chtěla v tomto úžasném a významném roce vzdát úctu jejich funkci.

Pro většinu lidí v dnešní době už není novinkou, že lidské tělo má v rámci svého funkčního systému také 7 základních čaker.

Čakra je energetické centrum, které v sobě uchovává kvality a potenciál pro správnou funkci základních oblastí vývoje lidské osobnosti. Její správná, nebo nesprávná funkce, významně ovlivňuje naše vnímání životní reality a tím i naší psychiku a zdraví. Každá čakra má v tělě své umístění a také se k ní vztahuje určitá barva.

Obrazy čakrové série pracují s příslušnou barvou ve spektru šachovnice, zlatým symbolem a zlatým rámováním. Význam zlaté barvy v obrazech je oslavující, vyjadřující vzdání úcty, vděčnosti a ocenění za brilantní funkcionalitu lidského těla i všech jeho systémů.

Galerie